09/03/2015

VINICORP tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực

 Để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng sản phẩm và phát triển phần mềm từ tháng 4 năm 2015 và sau kỳ nghỉ Tết dài công ty đã mở 2 khóa đào tạo     - Khóa đào tạo ngôn ngữ tiếng Nhật miễn phí cho những nhân viên có nguyện vọng học tập.    - Khóa đào tạo các ngôn ngữ lập trình và kỹ...


12/01/2015

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO K7

Yêu cầu đào tạo: * Khóa học lập trình viên iOS/Android - Có kiến thức cơ bản về  C/C++, (Ojective C càng tốt) - Có khả năng lập trình về Android/iOS - Có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng     * Khóa học lập trình viên Java Web -   Có hiểu biết cơ bản về lập trình Web,...