12/01/2015

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO K7

Yêu cầu đào tạo: * Khóa học lập trình viên iOS/Android - Có kiến thức cơ bản về  C/C++, (Ojective C càng tốt) - Có khả năng lập trình về Android/iOS - Có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng     * Khóa học lập trình viên Java Web -   Có hiểu biết cơ bản về lập trình Web,...


21/11/2014

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO K6

 Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên iOS/Android , Java web, .Net Số lượng: 20 người Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: Không Mô tả công việc: - Đào tạo các kỹ năng gia công phần mềm cho thị trường Nhật Bản - Làm quen với môi trường làm việc và lập trình chuyên nghiệp  - Tìm...